samochód

Cennik

Zakres badań Cena
Badania psychologiczne kierowców
1. Badania psychologiczne kierowcy zawodowego i kandydata na kierowcę 150 zł
2. Badania instruktora i egzaminatora nauki jazdy 150 zł
3. Badania instruktora techniki jazdy 150 zł
4. Badania psychologiczne dla kierowców, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego, przekroczyli limit 24 pkt,

kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości

150 zł
5. Badania psychologiczne operatorów wózków widłowych 70 zł
6. Badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 50 zł
7. Badania pracowników zatrudnionych na wysokości 70 zł
8. Badania wstępne i okresowe dla zawodów w których jest wymagana ocena sprawności psychomotorycznych 70 zł
9. Konsultacja psychologiczna 80 zł
Badania psychologiczne
10. Pełna diagnoza psychologiczna : 80 zł
– Badanie intelektu
– Badanie osobowości
– Badanie funkcji poznawczych 180 zł
Porady psychologiczne
11. porady i wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie emocjonalnym dla dorosłych i dla dzieci 90 zł
12. porady wychowawcze dla rodziców 90 zł
13. pomoc psychologiczna dla młodzieży w okresie dorastania 90 zł