samochód

Kadra

Halina Mirosława Dworakowska

Psycholog Kliniczny.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego

Psycholog Uprawniony do Badań Psychologicznych w zakresie psychologii transportu Uprawnienie Nr S-190 )

Psycholog wpisany do rejestru Psychologów Służby Medycyny Pracy, Uprawnienie Nr 126 w Ewidencji Prowadzonej przez DWOMP Wrocław

W 2001 roku uzyskała I stopień w zakresie Psychologii Klinicznej

W 2005 ukończyła podyplomowe studia w zakresie Psychologii Transportu uzyskując niezbędne kwalifikacje do badań psychotechnicznych oraz orzecznictwa.

Absolwentka rocznego Studium Socjoterapii w zakresie pracy indywidulanej i grupowej z młodzieżą Ukończyła Szkolenia i Kursy:

Terapia Behawioralna Zaburzeń Nerwicowych

Psycholog czynny zawodowo, udzielający pomocy psychologicznej ( terapia i diagnoza dla dorosłych, dzieci i młodzieży )