samochód

Orzecznictwo

Dokonujemy oceny sprawności. Oceny psychotechniczne są obligatoryjne dla kandydatów na kierowców zawodowych w kategoriach: C, D, E. Obowiązek poddawania się testom obejmuje również instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów kursów na prawo jazdy, a także operującym maszyny i dźwigi.

Odzyskanie prawa jazdy

Osoba, która utraciła prawo jazdy na pewien czas poprzez przekroczenie limitu punktów karnych, ma również obowiązek przeprowadzenia testów przed odzyskaniem go. Testy psychologiczne wykonuje się w przypadku:

przekroczenia limitu punktów karnych,

sprawców wypadków drogowych z udziałem rannych lub ofiar,

zatrzymania dokumentów na skutek jazdy w stanie nietrzeźwym.

Ponadto do badań profilaktycznych zachęcane są również osoby starsze. Mimo, że nie są prawnie zobowiązane do przedstawiania orzeczeń, to jednak mile widziane jest profilaktyczne poddawanie się testom, dla dobra ich samych.

Wyniki i orzeczenie

Pozytywny rezultat zakończenia badań nie traci ważności w przypadku odzyskujących prawo jazdy po przekroczeniu limitu punktów karnych oraz po jeździe w stanie nietrzeźwym. Kierowcy zawodowi natomiast muszą powtarzać test co 5 lat, a osoby po 60 roku życia co 30 miesięcy. W przypadku negatywnego wyniku testów osoba poddawana testowi lub jednostka kierująca na badania może odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia. Odwołanie jest składane do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przez psychologa, który wydał orzeczenie. W przypadku kierowców aut służbowych i operatorów maszyn nie ma trybu odwoławczego, a o postępowaniu decyduje lekarz.