samochód

Badania psychologiczne

badania sprawności intelektualnej

ocena osobowości

ocena zdolności motorycznych

ocena funkcji poznawczych

Badania psychologiczne kierowców

Oferujemy usługi w zakresie badań psychologicznych :

kierowców kat B prowadzące samochody służbowe

kierowców zawodowych wszystkich kategorii do otrzymania świadectwa kwalifikacji

kierowców, którzy stwierdzono przekroczenie limitu 24 punktów

kierowców u których stwierdzono prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

instruktorów i egzaminatorów Nauki jazdy

operatorów maszyn, wózków widłowych, jezdniowych, suwnic

osób pracujących na wysokości

Orzecznictwo

Orzekamy w sprawach :

I. istnienia lub braku przeciwskazań do pracy:

Operatorów wózków i pracy na wysokości

Kierowców zawodowych wszystkich kategorii

II. Podwyższenia kategorii Prawa Jazdy

III. Badań wstępnych i okresowych dla zawodów, w których jest wymagana ocena sprawności psychotechnicznych w zakresie