samochód

Zakres usług

Poradnia prowadzona przez nas oferuje szereg usług. Świadczymy pomoc w zakresie psychologii, prowadząc konsultacje, diagnostykę oraz wydając orzeczenia pacjentom, które są honorowane w miejscach ich pracy.

Badania psychologiczne

Obligatoryjnymi badaniami objęci są m. in. pracownicy wojska, policji, piloci, maszyniści. Przeprowadzenie analiz pozwala zdiagnozować stan pacjenta, jego zaburzenia lub stwierdzić ich brak. Wykonujemy testy:

sprawności intelektualnej,

oceny osobowości,

zdolności motorycznych,

funkcji poznawczych.

Diagnostyka

Przeprowadzamy psychotesty dla kierowców, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. Przeprowadza się je jedynie w specjalistycznych placówkach, takich, jak nasza. Analizujemy osobowość oraz diagnozujemy zdolności intelektualne. Za pomocą aparatury oceniamy tempo reakcji i skoordynowanie wzrokowo-ruchowe. Wykonujemy badania kierowcom:

zawodowym,

aut służbowych,

którzy przekroczyli limit 24 punktów,

którzy dopuścili się jazdy w stanie nietrzeźwości,

operującym maszyny, wózki widłowe, jezdniowe,

udzielającym nauk jazdy i egzaminacyjnym

oraz osobom pracującym na wysokościach.

Orzecznictwo

Po przeprowadzeniu stosownych testów, wystawiamy orzeczenia w sprawach:

istnienia lub braku przeciwwskazań do pracy:

operatorów wózków, pracy na wysokości,

kierowców zawodowych wszystkich kategorii,

podwyższenia kategorii prawa jazdy,

ocen wstępnych i okresowych dla zawodów, w których jest wymagana ocena sprawności.